Khu Đô Thị Xanh Gamuda - Mr Long Team Leader

Nỗ lực mang lại doanh thu tối đa với chi phí thấp nhất cho các khách hàng