Trần Thanh Phong

Tôi là CEO của chuỗi đồ chơi Bingo và là tác giả quyển sách Khởi Nghiệp Bán Lẻ. Rất vui được kết bạn!