Viện Y Học Cổ Truyền Việt Nam

Viện y học cổ truyền bảo vệ - phát triển - nâng tầm tinh hoa y học cổ truyền dân tộc. Lấy cứu chữa bệnh nhân làm nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu.