Kelas Mengaji Al Baghdadi Sulaman Sentral

http://www.albaghdadigroup.com/v4/ Kaedah al-Baghdadi merupakan teknik mudah belajar dan mengajar Al-Quran. Ia diperkenalkan oleh Ustaz Jalaluddin b. Hj Hasanuddin Al-Baghdadi pada awal tahun 2009. Kaedah ini merangkumi dua proses utama iaitu pembelajaran dan pengukuhan. Di dalam proses pembelajaran pertama para pelajar akan diperkenalkan dengan set pelajaran yang lengkap dan sudah disusun rapi secara berperingkat. Manakala bagi proses kedua iaitu pengukuhan para pelajar akan didedahkan dengan latihan secara latih tubi bagi mengukuhkan lagi ingatan dan pemahaman terhadap mata pelajaran dengan menggunakan alat unik yang dinamakan alat ketuk. Kaedah ini telah terbukti berkesan apabila berupaya melahirkan seorang anak kecil yang hanya berusia 4 tahun tetapi sudah pandai membaca al-Quran dalam masa hanya 22 hari.