คลินิกสุขภาพจิต หมอการุญพงค์

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช และโรคทั่วไป ตรวจรักษา: ภาวะเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึมเศร้า อารมร์แปรปรวน ปวดหัวเรื้อรัง ไมเกรน สมาธิสั้น หลงลืม พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ย้ำคิดย้ำทำ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว ปัญหาบุคลิคภาพ ปัญหาการนอน ปัญหาเรื่องเพศ ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ตรวจสุขภาพจิต และโรคทั่วไป