JVC Hội thân hữu Nhật Việt trụ sở Sài Gòn - 日越親友会ホーチミン本部

Nhu cầu học tiếng nhật, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản của học sinh Việt Nam ngày càng tăng. Tuy nhiên vẫn còn thiếu các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ học tập tiếng nhật cũng như giải đáp thắc mắc về Nhật Bản. JVC phối hợp cùng các du học sinh về nước, các đoàn thể, công ty, tổ chức các hoạt động giúp đỡ học sinh học tiếng nhật, tìm hiểu văn hóa, tạo kết nối Việt Nam - Nhật Bản. ベトナムでは日本や日本語に関心をもつ学生数は増加しているものの、語学研修のゆきづまりや留学への不安などをかかえる学生も多い。同世代の大学生やOBが主体となり、経済界にも協力を求め、学生達へ日本語学習や留学支援などを行い、日本とベトナムの架け橋になることを目的とする。