Baito Gaijin - цагийн ажил

Япон улсад оршин суугаа гадаад иргэд өөрсдийн боломжит цаг хугацаанд тохируулан цагийн ажил хийх боломжийг олгож байна.