स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपाल

के तपाईं सबै नेताको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?