Ikhtiar Syifa HQ

Membantu mangsa-mangsa sihir, saka dan sebarang jenis gangguan jin. Diruqyah oleh Tn Guru Dato' Ismail Kamus & Perawat Pusat Rawatan Darussalam Malaysia.