Ích Mẫu Lợi Nhi - tăng chất lượng & số lượng sữa mẹ

Ích Mẫu Lợi Nhi Cải thiện rõ rệt chất lượng và số lượng sữa mẹ. Giúp sản phụ phục hồi sức khỏe, sạch nhanh sản dịch và thon gọc vóc dáng sau sinh