Į SAVE

Eidami per visas emocijas, viduje susikaupusius blokus, prisiminimus, įsitikinimus „aš esu tas ar anas“, suvoksime, kas iš tikrųjų esame, ir pažinsime save. Mūsų kentėjimai – tai neišjaustos emocijos. Jie kyla iš prisirišimų, noro prisitraukti tai, kas malonu, ir atstumti tai, kas nemalonu. Tačiau paleisdami emocijas mes ištriname ribą tarp „malonu“ ir „nemalonu“. Tada visiškai sutinkame su gyvenimu – yra taip, kaip dabar yra. Tai yra emocinė laisvė. Paleidus vertinimus, kas yra gerai, o kas blogai, įvyksta atsipalaidavimas ir tuomet viskas keičiasi.