Hyssop Eye Drop

Problema sa mata. Huwag hayaang lumala agapan po natin para dina gumastos ng malaki sa pagpapalazer o Opera. Mag #HyssopEyeDrop everyday�