Hygea Water System

Този продукт е много повече от просто още един воден филтър. Уникалният гравитационен принцип на работа на Hygea Water System, без никакво електричество, капка по капка, бавно и естествено, трансформира обикновената чешмяна вода в абсолютно чиста, минерализирана, алкализирана и намагнитизирана вода с изключително качество, точно такава каквато майката Природа я е създала.