Handmade King

Handmade King được phát triển từ một nhóm yêu thích tai nghe tự chế. Sản phẩm của nhóm xuất phát từ niềm đam mê, với thiết kế đặc trưng, chất âm tốt nhất