كورد هەمەرەنگ

بخێربێن بو پەیچێ كورد هەمەرەنگ نيترين و بله ز ترين ده نگ و باس ب ماسنجه ري دگه هينين . ببه ئيكه مين كه س بو ديتنا هه ر ريدانه كي خو بشكدار بكه .