ร้าน หงส์ ยู๋ อี่ สาขา8

ขึ้นงานเคลือบเศษทองคำแท้ 96.5% โดยฝีมือช่างเยาวราช