GM - MarketingOnline รวมงานหลังบ้าน ถ่ายรูปสินค้า กราฟฟิค ตัดต่อคลิปวิดิโอ

รับถ่ายรูปสินค้าและผลิตสื่อสำหรับใช้ยิงโฆษณา face book ads.