CLB IMAN

Frank Viki là chuyên gia, huấn luyện viên hẹn hò và thành công số 1 tại Việt Nam. Khách hàng riêng của anh ấy bao gồm nhiều diễn viên nổi tiếng, luật sư hàng đầu, chủ doanh nghiệp top 100 tại Việt Nam Học viên Online của anh ấy lên tới hơn 10.000 trải khắp 63 tỉnh thành khắp Việt Nam , chưa kể du học sinh khắp 4 Châu Lục, hệ thống anh ấy tạo ra thực sự đã thay đổi cuộc đời họ, bao gồm cả hệ thống chia sẻ giá trị Miễn Phí cho cộng đồng trên Youtube và Email Mỗi Ngày.