Florante At Laura Buod

Heto ang buod ng ilang mga saknong ng Florante at Laura ni Balagtas. Layunin po natin ang matulungan ang mga mag-aaral na higit na madaling maunawaan ang kahulugan ng awit na ito. Here is the summary of various stanzas of Florante at Laura. Our aim is to help students understand this work of Balagtas more easily.