Căn hộ Flora Fuji, Valora Quận 9 - Chủ đầu tư Nam Long

Phòng kinh doanh chủ đầu tư Nam Long: 0997.6666.78