Ficsus.nl

Ficsus.nl Boekhouden Compleet – het boekhoudprogramma van Ficsus.nl – is het eenvoudigste online boekhoudprogramma voor zzp’ers. Het programma wordt aangeboden voor €12,50 p/m. Door de duidelijke focus op zzp’ers kan de prijs laag blijven. Ficsus.nl is de trotse bezitter van het keurmerk ZEKER-ONLINE. Met dit keurmerk kunnen wij aantoonbaar de maximale zekerheid bieden. Dit keurmerk is mede ontwikkeld door de belastingdienst. U bent er hierdoor zeker van dat Ficsus.nl vertrouwelijk met u gegevens omgaat en levert waar de belastingdienst om vraagt. De gebruiker kan er op vertrouwen dat hij eigenaar is van zijn gegevens, dat hij voortdurend zelfstandig hierover kan beschikken en dat Ficsus.nl complaint is met de laatste relevante wet- en regeling. Het online boekhoudprogramma is zeer compleet: - Inkomsten en uitgaven boeken - Btw-aangifte rechtstreeks indienen - Automatisch overzichten voor jaaraangifte - Kilometer registratie - Uren beheer en factureren - Product beheer - Relatie / klant beheer - Klantenservice - Exportfunctie - Koppeling bank - Meekijken accountant