เฟื่องลดา - Faunglada

News Anchor/MC/DJ IT & Lifestyle Blogger เบ็ดเตล็ดข่าวไอที คลุกคลีกล้อง และgadget รีวิวแบบหญิงๆ Singing กับ Eating เป็นความสุข :)