EZ Fidyah

Ez Fidyah bertujuan membantu masyarakat Malaysia khususnya bagi memudahkan urusan menyelesaikan denda akibat meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu atau pun sengaja melewatkan puasa ganti (qada’) bulan Ramadhan. Selain berperanan menyedarkan masyarakat akan kepentingan puasa & akibat jika mengabaikan tuntutan berpuasa ini.