Eva Ngoc Trinh

NÓI TIẾNG ANH NHƯ TIẾNG MẸ. Thử tưởng tượng, Bạn như chàng Thánh Gióng sau 3 năm không biết nói biết cười, bổng bật dậy và nói lưu loát tiếng Anh