Eurokoha

E themeluar në mes të viteve 90-ta në Prishtinë, “Eurokoha” u përket pionierëve të tregut të aviacionit të pavarur në Kosovë. Kërkesat dhe nevojat e shqiptarëve për udhëtim dhe sidomos të atyre që jetojnë në diasporë, realizohen m