Dr Ernest Wong

Chương trình đào tạo kĩ năng học tập và kĩ năng xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên theo mô hình đào tạo từ Singapore được trực tiếp giảng dạy bởi tiến sĩ Ernest Wong