EP Shop - Dịch Vụ Nhật Việt

EP Shop là kênh chuyên cung cấp các dịch vụ về mạng internet như "Sim, Wifi v.v.v" cho cộng đồng người Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản.