Erdem International Academy

Анхан, Дунд, Гүзнгий 3 шатлалтай Англи, Хятад хэлний сургалт мөн тэтгэлэгийн зуучлал, зөвөлгөө, орчуулагын үйл ажиллагаа явуулдаг.