Edu Italy

Манай байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулаад 11 жил болж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар Дэлхийн шилдэг 300 болон Европын шилдэг 100-д багтдаг Итали улсын 56 их сургуульд 420 орчим оюутныг амжилттай суралцуулж байна. Мөн Щвейцарийн их сургууль, Австралийн Skill Tech Техник технологийн сургуульд уул уурхайн чиглэлээр боловсон хүчин бэлдэх сонирхолтой албан байгууллага, компаниудад зориулсан сургалт, аялалд хамруулна. Бид цаашид энэхүү туршлаган дээрээ тулгуурлан олон Монгол оюутанд оюуны хөрөнгө оруулалт хийхэд нь гүүр болно.