Dzulqarnain M. Sunusi - dzulqarnain.net

Ilmu, adab, akhlaq, dan amalan shalih itulah hakikat perhiasan kehidupan. Elok lahir tanpa keelokan batin bagaikan mempercantik kain kafan mayyit.