ဒု႒ဝတီမန္း _ Duhtawadi express

A PLEASANT WAY TO TRAVEL သီေပါ - ေက်ာက္မဲ - မႏၲေလး မႏၲေလး - မိုးညႇင္း - ဟိုပင္ - မိုးေကာင္း - ျမစ္ႀကီးနား - တႏိုင္း