Bs. Lê Trọng Đại

Bạn được sinh ra để trở nên khổng lồ. Và tôi ở đây để giúp bạn lôi con người khổng lồ đó ra khỏi con người nhỏ bé hiện tại của bạn. Lê Trọng Đại