Drap Ga chống thấm cao cấp đặc biệt thoáng khí

Drap ga chống thấm cao cấp đặc biệt thoáng khí là một dòng sản phẩm của Dorabe, được sản xuất tại Việt Nam. Drap ga vừa chống thấm tuyệt đối lại có tác dụng thoáng khí, tạo cảm giác thoải mái