Payong Medikal ni Dr. Adam

Hello ako si Doktor Smith, taga England. Nagtrabaho ako doon ng ilang taon bago ako dumating dito sa Pilipinas. Tuwing dumadalaw ako sa mga Medikal Missions dito, napapansin kong bitin yung medikal na kaalaman tungkol sa maraming sakit, tsaka hindi nakakakuha ang maraming tao ng tulong agad sa maraming lugar. Hindi ko ito maaayos, alam ko yan. Pero, gusto kong magbigay ng Medikal Payo sa inyo na Mabisa, Matipid, Libre.. Ayon sa pagaaral ko. Sana makatulong ito sa inyo. Balang araw gusto kong magtrabaho dito, kaya naman natututo akong magtagalog. Alam ko na hindi parin 100% ang tagalog ko. Pero sana gumaling ito tuwing gumagawa ako ng videos o nagbibigay ako ng payo sa inyo. Tulungan natin ang isa’t isa ha! Salamat. PAALALA: Ang #PayongMedikal ay isang libreng 'educational platform' na puedeng pagkunan ng impormasyon tungkol sa ibat ibang medikal na kondisyon. Ang layunin nito ay maging gabay ang mga payo at impormasyon upang ang mga nagbabasa nito tulad mo, ay makapag pasya at makagawa ng mga impormadong desisyon tungkol sa ikabubuti ng kalusugan. Hindi ako magbibigay ng mga detalyado o personal na payong medikal diyo sa Facebook dahil hindi ko kayo nakikita at naeexamin ng personal. Hindi ko alam ang inyong buong 'medical history' kaya iresponsable at posibleng makahamak kung magbibigay ako ng payo ng hindi ko alam lahay ng detalye. Ngunit wag mapanghinaan ng loob dahil ang binibugay ko na impormasyon ay medikal facts, payong pang kalusugan, at impormasyon tungkol sa ibat-ibang klase ng medikal na kondisyon. Saking propesyonal na opinyon dalat padin kayo magpakunsulta sa inyong doktor para makasiguro at mapanatiling ligtas kayo, lalo na kung nababahala or nagaalala kayo sa inyong kalagayan. Kung nararanasan mo ang mga sumusunod na sintomas na nakalista dito dapat kayong magpalunsulta AGAD sa doktor o tumawag ng ambulansya: • paninikip o sakit sa dibdib • nahihirapan huminga • nawalan ng malay o hinimatay • biglang pagka bulag • hirap o hindi makapag salita • pagsuka ng dugo • sakit sa sikmura habang nagbubuntis • matinding pagdugo (sugat man ito o dahil sa regla) • matinding reaksyon dulot ng alllergy tulad ng pamamaga ng dila o labi • pinsala o malakas na tama sa ulo • nabaling buto • pagdugo ng ilong na higit sa 20 minuto • matinding paso • aksidente sa sasakyan / nabunggo • nalason • pinsala sa mata lalo na kung naapektuhan ang paningin Ibang mga nakaka-alarma na sintomas na kailangan ng agarang opinyon ng doktor: • batang mataas ang lagnat at hindi nawawala na sinasabayan ng pagsusuka o pagtatae • batang matindi ang sakit ng sikmura • mapulang mata ng hindi naman natamaan o napasukan ng dumi • pagnakaramdam bigla ng matinding sakit sa kahit anong bahagi ng katawan na hindi naman ngyayari dati • kapag isa kang diabetic na insulin dependent • asthma na lumalala ang sintomas • walang sakit na nararamdaman ngunit kapansin pansin ang pagbilis ng tibok ng pusok ng walang dahilan • biglaang pag atake ng matinding sakit aa ulo • kakaiba o bangong pantal sa balat • kapag buntis at nagsusuka, nakakaramdam ng matinding sakit, nagdudugo Kung sakilling hindi ka sigardo or nagaalala kayo sa inyong karamdaman o sa kalagayan ng mahala sa buhay, dapat kayong magpakonsulta sa doktor para sigurado at ligtas.