DOSA Land

Không chỉ là một trong những công ty nắm quỹ đất lớn, DOSA Land còn là công ty BĐS uy tín và trách nhiệm hàng đầu tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.