Кучетата на Летс Адопт

Animal Hope Bulgaria – Plovdiv е фондация създадена от доброволци, обединени от една обща кауза – да помагат активно на бездомните животни като им осигуряват лечение и домове. Animal Hope Bulgaria – Plovdiv се бори усилено за намаляване на популацията на бездомните животни, за спасяването им от опасностите по улиците и за промяна на отношението на човека и обществото към тях. Всяко безстопанствено животно може да предложи на приемното си семейство безкористна преданост и безкрайна любов, затова заслужава не просто покрив над главата си, а истински дом и стопанин, който да се грижи за него и да му отделя нужното време и внимание. Animal Hope Bulgaria – Plovdiv е мостът между пагубния живот по студените улици и топлия и уютен дом. EN Animal Hope Bulgaria - Plovdiv is a foundation created by volunteers, united by a common cause - to actively help the homeless animals by providing treatment and homes. Animal Hope Bulgaria - Plovdiv fights hard to reduce the number of stray animals,to save them from all the dangers on the streets and to change the attitude of the people and the society towards them. Every stray animal can offer to his host family selfless devotion and endless love, and that's why they deserve not only a roof over their heads, but a real home and family, who will take good care of them and will give them all the time and attention they need. Animal Hope Bulgaria - Plovdiv is the bridge between the horrible life on the cold streets and the warm and cozy home.