Diệp Thảo

Phương Thảo Spa & Clinic là đại lý độc quyền của Murad - Hệ thống điều trị da của Bác Sĩ Da Liễu đến từ Mỹ - tại Tây Ninh.