Tư Vấn Thu Hồi ''Nợ'' Văn Minh.

Chào bạn tôi là Đào bá hiêp (https://www.facebook.com/daobahiep). Tôi đã phải bỏ ra suốt những năm tháng tuổi trẻ để nghiên cứu về nghệ thuật đàm phán trong việc đòi nợ................