Alo Dâu Tươi - Dâu Tây VietGap Đà Nẵng

- Sỉ và Lẻ Các loại Thực Phẩm Sạch (VietGAP - Hữu Cơ - Tự Nhiên) - Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng - Điện thoại: 0981919911