Дархлаа тэтгэгч

Трансфер Фактор дархлааны бүтээгдэхүүн нь та бүхний дархлааг эрүүлжүүлэх болно