Đạo Cụ Chụp Ảnh Sản Phẩm

Bảng tên shop giúp bạn chụp ảnh sản phẩm, vừa đánh dấu bản quyền , k bị ăn cắp ảnh! Lại ko mất thời gian ghép ảnh chèn thêm tên thêm số điện thoại.