ĐẶNG XUÂN LỘC

Sứ mệnh của Lộc là giúp đỡ, chia sẻ và truyền cảm hứng cho người khác. Hạnh phúc của Lộc là được lắng nghe bạn.