Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai

Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai Đ/c: Đường 30/4, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Kênh Youtube: https://www.youtube.com/laocaitv