קואופ שופ - מבית מחסני השוק

קואופ ישראל הוא הקואופרטיב הצרכני הגדול בישראל, ורשת השיווק השכונתית השלישית בגודלה בישראל עם מעל ל-160 סניפים. קואופ ישראל מאגד כ-10,000 חברים פעילים, מפעיל ומעסיק מאות עובדים המאיישים מרכולים ברחבי ישראל, בהם מבקרים מאות אלפי ישראלים מדי חודש. יחודו של קואופ ישראל בענף הקמעונאי הוא בהיותו ארגון שיתופי ודמוקרטי, הפועל למען חבריו ולמען קהל הלקוחות שלו מתוך מחוייבות מלאה, בניגוד לחברות מסחריות ולתאגידים עסקיים הפועלים על מנת לייצר רווחים לבעלי השליטה בהם. קואופ ישראל מתנהל באמצעות מוסדות דמוקרטיים הנבחרים אחת לארבע שנים, ומנוהל על ידי הנהלה מקצועית הכפופה למוסדות אלה. בנוסף, כקואופרטיב מוביל בישראל, קואופ ישראל רואה חשיבות רבה במעורבות פעילה וחיובית ב"במרחב הקואופרטיבי" הישראלי. זו מתבטאת בפעילות במועצת הקואופרציה הישראלית, בוועדות ממלכתיות ואחרות שנועדו לקידום הקואופרציה בישראל וכן בטיפוח הקשרים של קואופ ישראל עם קואופרציות צרכניות ברחבי העולם. Co-op Israel is the leading consumer cooperative in Israel and is the third largest local retail chain in the country, with the most branches of supermarkets in residential neighborhoods, small towns and villages. As a cooperative, Co-op Israel is unique in that it is duty bound to provide benefits to its members and clientele (in contrast to listed corporations whose responsibility lies with their shareholders). Co-op Israel is managed by a democratic process with elections every four years. As a leading cooperative, Co-op Israel attaches great importance to its active and positive involvement in the ‘cooperative space’. This is seen by the activities of the Cooperative Council and other official committees which promote cooperatives in Israel and develop relations with consumer cooperatives around the world.