จำหน่ายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยแท้-อุดรธานี

ศูนย์จำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย(ก้นจีบบ้านแพ้ว) พันธุ์แท้-อุดรธานี