Coach Zul

Kami menyediakan perkhidmatan Latihan Korporat dan Pelbagai Kursus Peringkat Sekolah (pembangunan modal insan). SmartCamp! menyediakan Fasilitator berpengalaman dan memiliki rangkaian Lokasi Kem yang Memenuhi Piawaian Kursus dan Kondusif. Kami sentiasa menerima Jemputan untuk memenuhi Kehendak Kursus termasuk bidang SoftSkills, TeamBuilding dan Latihan ICT. Hubungi Talian Mesra Kami di 013-9903323 (En Zul) untuk maklumat selanjutnya.