Vietnam LEGO Club

Ra đời từ năm 1994. Hoạt động mạnh mẽ đến năm 2003, sau đó thu hẹp hoạt động, số lượng thành viên đạt 10,000 trẻ em Việt Nam. Tháng 10/2009 đánh dấu sự trở lại của Vietnam LEGO Club!