Marketing - Chuyện Người Trong Nghề

Marketing – Chuyện người trong nghề là nơi chia sẻ chuyện người, chuyện nghề trong ngành Marketing dành riêng cho các bạn sinh viên Marketing và các bạn sinh viên đam mê, yêu thích Marketing đang ngồi trên ghế nhà trường. Thông qua sự kiện, những buổi chia sẻ, câu chuyện và những kinh nghiệm được kể trên cộng đồng cùng cái TÂM của những người đi trước, chúng tôi khát khao, mong muốn những Marketer sắp vào nghề sống và học có mục tiêu, có định hướng rõ ràng trong học tập và công việc, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp, tập đoàn. Đây cũng là cầu nối giữa các thế hệ sinh viên yêu Marketing chưa vào trường, đang học và đã ra trường của Đại học Tài chính - Marketing