Diamond Hair System

CẮT TÓC NAM NỮ,UỐN SÓNG THẦN CÔNG SIÊU TỐC,NHUỘM TÓC THỜI TRANG,UỐN SÓNG NƯỚC,NHUỘM OMBRE,UỐN XOĂN ĐUÔI,NHUỘM OMEBA,UỐN CHỮ C,NHUỘM DYE LIGHT...