Chống Hack

Hưởng ứng ngày an toàn sử dụng Internet, chiến dịch “Không bật mí những bí mật” được tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ các tài khoản online và hiểu biết an toàn Internet cho người dân Việt Nam. Chiến dịch vận động mọi người kí tên cam kết không bật mí tài khoản online, cài đặt chế độ hai lớp bảo mật, và chia sẻ những clip tình huống cảnh giác trước các hacker. “Không bật mí những bí mật” được thực hiện trong tháng 2 và 3 năm 2017, bởi SecDev Foundation – tổ chức phi lợi nhuận của Canada về bảo vệ và phát triển công nghệ. Truy cập https://chonghack.com để biết những cách bảo mật tài khoản online hiệu quả nhất!